Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Podróże po Polsce lub za granicę powinny być przyjemnością, ale niestety są obarczone pewnym ryzykiem. Jeśli podczas wyjazdu dojdzie do wypadku lub problemów, bardzo ważny okazuje się dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej, pokrycia kosztów transportu medycznego, wsparcia w razie kradzieży bagażu. Składka na ubezpieczenie turystyczne jest znacznie niższa, niż opłaty, które potencjalnie trzeba byłoby ponieść w razie nieprzewidzianych trudności.

Ubezpieczenia turystyczne obejmują m.in.:

  • koszty leczenia ubezpieczonego w razie wypadku lub choroby podczas podróży,
  • koszty transportu medycznego osoby ubezpieczonej,
  • dodatkowe koszty, takie jak odszkodowanie za zgubienie bagażu, opóźnienie lotu itp.,
  • pakiety usług assistance w przypadku problemów podczas podróży,
  • ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenie cudzego mienia,
  • odszkodowanie w razie śmierci ubezpieczonego.