Istniejemy jako Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Małgorzata Walukiewicz, na lokalnym, i nie tylko rynku ubezpieczeniowym od ponad 10 lat. Przez ten okres zdobyliśmy zaufanie kilku set klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Firma od początku działalonsci stawiała na wysoką jakośc świadczonych usług, oraz na kompleksową obsługę klienta. Staramy się aby nasza oferta która kierujemy do klientów była precyzyjnie dopasowana do potrzeb klienta, aby czuł się bezpiecznie.

Nieustannie podnosimy i doskonalimy, swoje kwalifikacje związane z ciągle zmieniającym się rynkiem ubezpieczeniowym. Posiadamy liczne certyfikaty świadczące o kwalifikacjach naszych pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Klient indywidualny

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie szkód związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem samochodu m. in:

 • odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych (OC)
 • auto casco od kradzieży i szkód mechanicznych (AC)
 • odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
 • ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance (ASS)
 • ubezpieczenie szyb w pojeździe od stłuczenia i uszkodzenia (Auto Szyby)
 • ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu i umów (OP)
 • wyposażenie dodatkowe pojazdu (WD)

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Niezbędny element każdej podróży turystycznej, niewielka składka gwarantująca pokrycie wszelkich kosztów leczenia w kraju i za granicą, zapewnia nam komfort wypoczynku oraz:

 • pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej nagle zachorował albo uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
 • pokrycie kosztów transportu i repatriacji,
 • assistance np. GWARANCJA POKRYCIA KOSZTÓW LECZENIA, kierowca zastępczy itp.
 • OC w życiu prywatnym polegające na ochronie ubezpieczonego za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie trzeciej,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego,
 • inne
 • pokrycie kosztów ratownictwa np. transportu helikopterem.
Poprzez wykupienie polisy możecie Państwo ubezpieczyć się również od kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej oraz wcześniejszego z niej powrotu.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Wykupienie polisy zapewnia nam ubezpieczenie:

 • domu lub mieszkania,
 • ruchomości domowych (np. meble, odzież, złoto, sprzęt RTV, AGD - wszystko nie przytwierdzone do konstrukcji budynku),
 • stałe elementy lokalu (np. piec, instalacje wodno kanalizacyjne, drzwi, podłogi itp.),
 • garaż ( pomieszczenia przynależne min. piwnica, inny budynek),
 • ogrodzenie (w tym urządzenia sterujące ogrodzeniem),
 • obiekty małej architektury,
 • ubezpieczenie nagrobka,
 • domku letniskowego,
 • inne.
Największym atutem ubezpieczenia jest przyjęcie nowatorskiej konstrukcji zakresu ochrony opartej o zasadę ALL RISKS od wszystkich ryzyk.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o oszklenia - dające nam ochronę szyb zewnętrznych oraz wewnętrznych od stłuczenia lub uszkodzenia, jak również o przepięcia oraz koszty poszukiwania przyczyny szkody.

Dodatkowo do każdego ubezpieczenia włączona jest usługa assistance, która zapewnia pomoc w przypadku wystąpienia szkody np. pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza oraz mechanika.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenie, dzięki któremu zapewnią Państwo bezpieczeństwo finansowe rodzinie i najbliższym. W ofercie ubezpieczycieli znajdziemy rozwiązania dopasowanie dla rodziców, seniorów, kredytobiorców a także polisę na życie z rentą.Klient biznesowy

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

Pomożemy państwu uzyskać gwarancję związaną z realizacją kontraktów:

 • przetargowych (wadialnych)
 • należytego wykonania
 • zwrotu zaliczki
 • usunięcia wad i usterek

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Dopasujemy polisę ubezpieczeniową do profilu działalności twojej firmy, co zapewni ci maksymalna ochrone twojego mienia. Polisa ochroni:

 • budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • wszelkie mienie ruchome, wyposażenie takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia biurowe (w tym sprzęt elektroniczny),
 • nakłady inwestycyjne - środki jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
 • mienie, które wytwarzasz lub sprzedajesz np.towary, minerały, surowce itp. - od wszelkich ryzyk np. rozmrożenia, pożaru, kradzieży,
 • pieniądze lub biżuterię od ognia, kradzieży, rabunku czy też nawet w czasie transportu,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,przedmioty przyjęte do sprzedaży komisowej itp.
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia, lustra, szyby w ladach chłodniczych, reklamy świetlne,
Polisy majątkowe można również rozszerzyć o Odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności:
 • Odpowiedzialność deliktowa,
 • Odpowiedzialność kontraktowa,
 • Odpowiedzialnosc kontraktowa możemy rozszerzyc o
 • szkody z nienależytego wykonania usługi.
 • za rzeczy powierzone w celu wykonania usługi,
 • za szkody w rzeczach ruchomych jak i nie ruchomsciach
 • za szkody za zanieczyszczenie środowiska
 • oraz inne.

UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE DLA BIZNESU

OC przewoznika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym.

Ubezpieczenie chroni nas w następstwie działania sil przyrody (m.in.: pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny) oraz w wyniku wypadku środka transportu jak również w innych zdarzeniach losowych. Dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

Odpowiedzilaność cywilna spedytora.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora (ubezpieczającego) za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


Ubezpieczenie komunikacyje dla firm:
 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ZK - OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu ZK,
 • AC/KR ,
 • NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów,
 • AUTO-SZYBY,
 • ASSISTANCE.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Zabezpieczenie finansowe pracowników, kadry oraz ich rodzin od zdarzeń losowych gdzie polisa obejmuje min:

 1. Zgon ubezpieczonego (naturalny)
 2. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 3. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
 4. Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 5. Za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 6. Zgon współubezpieczonych: małżonka (zgon naturalny)
 7. Zgon małżonka (zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
 8. Zgon dziecka własnego i przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka)
 9. Zgon Rodziców i teściów ubezpieczonego
 10. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
 11. Urodzenie martwego dziecka
 12. Z tytułu osierocenia
 13. Z tytułu ciężkiej choroby
 14. Za każdy dzień pobytu w szpitalu
 15. Leczenie Szpitalne

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium Polski oraz poza jej granicami.
Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o wypłatę świadczeń z tytułu:
 • ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą
 • zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy, nauki lub pobytu w szpitalu.


Kontakt


Adres:

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Małgorzata Walukiewicz


REGON 811785476
NIP 852 152 59 85

ul. Wierzbowa 18
71-025 Szczecin

kom: 506 045 446
Tel: (91) 483-44-63
Fax: (91) 483-44-63

mail: biuro@ubezpieczonko.pl