Ubezpieczenia transportowe dla biznesu

Posiadanie ubezpieczeń komunikacyjnych OC jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów – także należących do floty firmowej. Przedsiębiorstwa z reguły korzystają jednak ze znacznie szerszego zakresu ochrony – zarówno pojazdów wykorzystywanych do realizacji własnych działań firmy, jak i w działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniem usług transportowych dla klientów.

Firmy transportowe zawierają umowy:

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym

To bardzo ważny atut w relacjach między firmą a jej klientami, którzy oczekują, że powierzane przewoźnikowi ładunki zostaną bezpiecznie dostarczone do celu. OC zapewnia również ochronę samemu przewoźnikowi oraz majątkowi firmy. Wśród zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową znajdują się m.in. wypadki komunikacyjne oraz szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody (takich jak huragan czy grad).

OC spedytora

W branży transportowej może zdarzyć się, że przewoźnik nie wywiąże się z powierzonego mu zlecenia. Dzięki ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej, konsekwencje naruszenia warunków umowy są dla spedytora mniej dotkliwe, ponieważ powstałą szkodę pokrywa ubezpieczyciel.

  • W naszej ofercie znajdują się także ubezpieczenia:
    OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • ZK (Zielona Karta) – ubezpieczenie dotyczy szkód wyrządzonych w krajach, w których wymagana jest tzw. Zielona Karta,
  • AC/KR ,
  • NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów,
  • AUTO-SZYBY,
  • pakiet ASSISTANCE.