Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie na życie – to gwarancja stabilności finansowej dla bliskich ubezpieczonego. Istnieje wiele powodów, dla których nasi Klienci chcą zadbać o przyszłość rodziny. Ubezpieczenie na życie wykupują osoby utrzymujące rodzinę, ale też osoby starsze. Sporą grupę ubezpieczonych stanowią kredytobiorcy spłacający spore zadłużenie – w tym również kredyty hipoteczne. W ramach naszej oferty dobierzemy optymalny produkt ubezpieczeniowy – np.:

  • ubezpieczenie na życie,
  • polisę na życie z rentą.

Ubezpieczenie zdrowotne – obejmuje szeroki zakres wsparcia w razie choroby ubezpieczonego. Może chronić także jego najbliższych. Ubezpieczenia zdrowotne to ochrona w takich zakresach, jak:

  • dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, badań,
  • pokrycie kosztów leczenia wielu chorób i urazów,
  • pokrycie kosztów rehabilitacji,
  • organizacja domowych wizyt lekarskich,
  • transport medyczny,
  • odszkodowanie w razie leczenia szpitalnego,
  • renta wypłacana w związku z czasowym ograniczeniem sprawności.