Ubezpieczenia majątkowe

Przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że majątek ich firmy jest bezpieczny, a w razie nieprzewidzianych sytuacji straty zostaną pokryte. Jeśli mienie ulegnie zniszczeniu, wypłata odszkodowania może uratować firmę przed poważnymi trudnościami lub w ogóle umożliwić jej jakiekolwiek dalsze funkcjonowanie. Dysponujemy szeroką gamą produktów ubezpieczeniowych dla różnych branż i typów działalności, dlatego możemy dobrać polisę do Twoich indywidualnych potrzeb. W zakres ubezpieczeń majątkowych wchodzą również polisy OC za szkody spowodowane w związku z prowadzeniem działalności.

Ubezpieczenia majątkowe dla firm obejmują:

 • ochronę obiektów przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi oraz działaniami osób trzecich,
 • ochronę ruchomości, np. wyposażenia biura, maszyn i urządzeń, sprzętu biurowego, wyposażenia hal produkcyjnych,
 • produkty firmy, towary zakupione przez nią, wykorzystywane materiały i surowce,
 • przedmioty wartościowe, np. biżuterię, złoto, gotówkę,
 • mienie powierzone, np. do przechowania, na czas naprawy, przed odsprzedażą,
 • powierzchnie szklane i elementy wykonane ze szkła,
 • mienie pracowników firmy, znajdujące się w jej siedzibie.

Ubezpieczenia OC dla firm obejmują:

 • odpowiedzialność deliktową,
 • odpowiedzialność kontraktową, którą można rozszerzyć o:
  • szkody z nienależytego wykonania usługi,
  • rzeczy powierzone w celu wykonania usługi,
  • szkody w rzeczach ruchomych jak i nieruchomościach,
  • szkody za zanieczyszczenie środowiska ,
  • oraz inne.